Certifikáty a protokoly

Směrnice, certifikáty a protokoly

Akreditovaný zkušební protokol laboratoře

ITC

Certifikační značky udělené na základě certifikátu ITC informují o zvýšené bezpečnosti a kvalitě výrobků, výrobních procesů a služeb.


Certifikát v PDF

Evropská patentova specifikace

EP

Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) je výkonným subjektem Evropské patentové organizace, která začala fungovat v roce 1977 na základě Evropské patentové úmluvy, jež byla podepsána roku 1973 v Mnichově.


Certifikát v PDF

Směrnice ROHS2

ROHS2

RoHS je zkratka, vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ).
Cílem směrnice je omezit používání některých nebezpečných látek při výrobě EEZ pro široké odborné i laické používání, a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

REACH Compliance

REACH

REACH je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho obsahu - registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek.
Odstavec 1 úvodu nařízení uvádí: „Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek samotných a obsažených v přípravcích a v předmětech a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovace ... rovněž by mělo podpořit rozvoj alternativních metod hodnocení rizik látek.“

Sada norem ISO 9001 a ISO 14001

ISO

Řada norem ISO definuje systém managementu jakosti. Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktů v souladu se všemi nezbytnými předpisy a potřebami zákazníka.

 

Newsletter

Přihlásit se k odběru posledních novinek